ЄВРОГАЗСЕРВІС

Газові заправки АГЗП АГЗС Газовози ГНС

Автономне газопостачання Обладнання LPG

Словник скорочень і термінів газової галузі

ADRЄвропейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, ДОПОГ (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, скорочено ADR) (1957-2015)

CNG – Compressed Natural Gas – стиснений природний газ, використовується в якості моторного палива замість бензину, дизельного палива і пропанустиснений природний газ, використовується в якості моторного палива замість бензину, дизельного палива і пропану

EXW – EX Works (…named place) – Франко завод (…название места). Доставку і розмитнення товару забезпечує покупець

LPG – Liquefied Petroleum Gas – зріджений (скраплений) вуглеводневий газ (СУГ). Суміш зріджених під тиском легких вуглеводнів з температурою кипіння від -50 до 0 °C. Склад може мати відчутні відмінності, основні компоненти: пропан, ізобутан і н-бутан

LNG – Liquefied Natural Gas – природний газ, переважно метан (CH4), штучно зріджений шляхом охолодження до -160 °C для зручності зберігання або транспортування

RAL – німецький стандарт кольору, розроблений в 1927 році

АГЗПавтомобільний газовий заправний пункт

АГЗСавтомобільна газова заправна станція

АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція. Здійснює заправку транспортних засобів, двигуни яких працюють (або переобладнані для роботи) на стиснутому природному газі

АЗСавтомобільна заправна станція

АПКагропромисловий комплекс

АПЦавтомобільна паливна цистерна

АТЦавтомобильная топливная цистерна

АЦЖДавтоцистерна для жидкого газа

Байпас – (англ. bypass – обхід) – обводний контур у вигляді букви “П”, який дозволяє пустити циркуляцію теплоносія по системі минаючи насос

БТ – бутан технічний (зміст бутану не менше 60% згідно ДСТУ 4047-2001)

ВРХ – велика рогата худоба

ВЭвзрывозащищённый электроконтактный (наприклад, манометр ВЭ-16РБ)

Газгольдер (англ. gas holder) – резервуар для зберігання газоподібних речовин, таких, наприклад, як природний газ, біогаз, зріджений нафтовий газ, повітря і т.д. Бувають змінного і постійного об’єму

ГАСКгосударственный архитектурно-строительный контроль, українською ДАБК (дивіться)

ГБО – газобалонне обладнання

ГНПгазонаповнювальний пункт. Об’єм зберігання СВГ — до 400 м³

ГНСгазонаповнювальна станція. Обсяг зберігання СВГ — від 400 м³

ГРК – газо-роздавальна колонка. Бувають одно-, дво- і багато-пістолетні (англійською — nozzles)

ГРП – газорегуляторний (газорозподільний) пункт

ГРПБ – газорегуляторний пункт блоковий

ГРУ – газорегуляторна установка

ГСНгосударственные сметные нормы

ДАБКДержавний архітектурно-будівельний контроль

ДКН – державні кошторисні норми

ДСТУДержавні Стандарти України

ДУ – діаметр умовний

КВП – контрольно-вимірювальний прилад

КИПконтрольно-измерительный прибор

КИПиАконтрольно-измерительный (-ые) прибор (-ы) и автоматика

ККД – коефіцієнт корисної дії

КПД – коэффициент полезного действия

КРС – крупный рогатый скот

МПманометр показуючий

ОПО – опасный производственный объект

ПБА – пропан-бутан автомобільний, марка пропан-бутанової суміші для заправки автотранспорту

ПЗКпредохранительный заборный клапан

ПЛАСплан локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ПСКпредохранительный сбросной клапан

ПТ – пропан технічний (зміст пропану не менше 75% згідно ДСТУ 4047-2001)

САГсистема автономного газоснабжения (газопостачання)

СВГ – скраплений вуглеводневий газ

СЗГстаціонарний заправник газовий

СПБТ – суміш пропан-бутану технічна (зміст бутану не більше 60% відповідно ДСТУ 4047-2001)

СУГ – сжиженный углеводородный газ

ТРКтопливо-раздаточная колонка

ТУ – технические условия (технічні умови)

ФГСфільтр газовий сітчастий

ШРП (ШГРП)- шафовий газорегуляторний пункт

ЭКМелектроконтактний манометр