ЄВРОГАЗСЕРВІС

Газові заправки АГЗП АГЗС Газовози ГНС

Автономне газопостачання Обладнання LPG

Словник скорочень і термінів газової галузі

ADR - Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, ДОПОГ (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, скорочено ADR) (1957-2015)

CNG - Compressed Natural Gas - стиснений природний газ, використовується в якості моторного палива замість бензину, дизельного палива і пропанустиснений природний газ, використовується в якості моторного палива замість бензину, дизельного палива і пропану

EXW - EX Works (...named place) - Франко завод (...название места). Доставку і розмитнення товару забезпечує покупець

LPG - Liquefied Petroleum Gas - зріджений (скраплений) вуглеводневий газ (СУГ). Суміш зріджених під тиском легких вуглеводнів з температурою кипіння від -50 до 0 °C. Склад може мати відчутні відмінності, основні компоненти: пропан, ізобутан і н-бутан

LNG - Liquefied Natural Gas - природний газ, переважно метан (CH4), штучно зріджений шляхом охолодження до -160 °C для зручності зберігання або транспортування

RAL - німецький стандарт кольору, розроблений в 1927 році

АГЗП - автомобільний газовий заправний пункт

АГЗС - автомобільна газова заправна станція

АГНКС - автомобільна газонаповнювальна компресорна станція. Здійснює заправку транспортних засобів, двигуни яких працюють (або переобладнані для роботи) на стиснутому природному газі

АЗС - автомобільна заправна станція

АПК - агропромисловий комплекс

АПЦ - автомобільна паливна цистерна

АТЦ - автомобильная топливная цистерна

АЦЖД - автоцистерна для жидкого газа

Байпас - (англ. bypass - обхід) - обводний контур у вигляді букви "П", який дозволяє пустити циркуляцію теплоносія по системі минаючи насос

БТ - бутан технічний (зміст бутану не менше 60% згідно ДСТУ 4047-2001)

ВРХ - велика рогата худоба

ВЭ - взрывозащищённый электроконтактный (наприклад, манометр ВЭ-16РБ)

Газгольдер (англ. gas holder) - резервуар для зберігання газоподібних речовин, таких, наприклад, як природний газ, біогаз, зріджений нафтовий газ, повітря і т.д. Бувають змінного і постійного об'єму

ГАСК - государственный архитектурно-строительный контроль, українською ДАБК (дивіться)

ГБО - газобалонне обладнання

ГНП - газонаповнювальний пункт. Об'єм зберігання СВГ — до 400 м³

ГНС - газонаповнювальна станція. Обсяг зберігання СВГ — від 400 м³

ГРК - газо-роздавальна колонка. Бувають одно-, дво- і багато-пістолетні (англійською — nozzles)

ГРП - газорегуляторний (газорозподільний) пункт

ГРПБ - газорегуляторний пункт блоковий

ГРУ - газорегуляторна установка

ГСН - государственные сметные нормы

ДАБК - Державний архітектурно-будівельний контроль

ДКН - державні кошторисні норми

ДСТУ - Державні Стандарти України

ДУ - діаметр умовний

КВП - контрольно-вимірювальний прилад

КИП - контрольно-измерительный прибор

КИПиА - контрольно-измерительный (-ые) прибор (-ы) и автоматика

ККД - коефіцієнт корисної дії

КПД - коэффициент полезного действия

КРС - крупный рогатый скот

МП - манометр показуючий

ОПО - опасный производственный объект

ПБА - пропан-бутан автомобільний, марка пропан-бутанової суміші для заправки автотранспорту

ПЗК - предохранительный заборный клапан

ПЛАС - план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ПСК - предохранительный сбросной клапан

ПТ - пропан технічний (зміст пропану не менше 75% згідно ДСТУ 4047-2001)

САГ - система автономного газоснабжения (газопостачання)

СВГ - скраплений вуглеводневий газ

СЗГ - стаціонарний заправник газовий

СПБТ - суміш пропан-бутану технічна (зміст бутану не більше 60% відповідно ДСТУ 4047-2001)

СУГ - сжиженный углеводородный газ

ТРК - топливо-раздаточная колонка

ТУ - технические условия (технічні умови)

ФГС - фільтр газовий сітчастий

ШРП (ШГРП)- шафовий газорегуляторний пункт

ЭКМ - електроконтактний манометр

Тут ви можете залишити свій коментар

Коментарів (0)